Centrum Pobrań

PODSUMOWANIE ROKU 2012

Your world, our light

Grupa Kapitałowa LUG S.A. należy do ścisłej czołówki producentów opraw i systemów oświetleniowych. LUG prowadzi działalność
w segmencie oświetlenia profesjonalnego – specjalizuje się w produkcji przemysłowych oraz dekoracyjnych opraw oświetleniowych do wewnętrznej i zewnętrznej iluminacji obiektów.
Firma LUG przeszła ewolucyjną drogę od kilkunastoosobowego przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym do międzynarodowej grupy kapitałowej, która kreuje nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki świetlnej, realizuje ponad 100 mln pln przychodów rocznie oraz działa na 52 rynkach.
Oprawy oświetleniowe marki LUG są przyjazne dla środowiska w całym okresie eksploatacji. W tym celu asortyment produktów jest nieustannie uzupełniany o coraz nowsze rozwiązania oświetleniowe, których fundamentalnym założeniem jest energooszczędność.

portfolio
[ 13 mb PDF ]
akcjonariat
[ 262 kb PDF ]
ZOBACZ NA
KANALE LUG

Naszą siłą są ludzie.

Zarząd LUG S.A. tworzą wysokiej klasy menadżerowie, pasjonaci
z ogromnym doświadczeniem w branży oświetleniowej. Wykonując swoje obowiązki członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, Regulaminie Zarządu i Statucie LUG S.A.

W realizacji strategii Zarząd wspiera Rada Nadzorcza złożona z liderów wielu dziedzin biznesu, którzy sprawują stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Dzięki temu Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest zarządzana i nadzorowana przez zaangażowanych specjalistów, w zgodzie z ideą transparentności i poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Życiorysy
[ 408 kb PDF ]

List Prezesa Zarządu LUG S.A.

"Rok 2012 był dla Grupy Kapitałowej LUG S.A. w wielu aspektach pozytywny. Z niezwykłym zaangażowaniem pracowaliśmy nad poszerzaniem obecności na międzynarodowym rynku oświetleniowym,
a nasz wysiłek zaowocował 50-procentowym udziałem eksportu
w strukturze sprzedaży oraz finalizacją procesu rejestracji kolejnych przedstawicielstw zagranicznych - w Paryżu i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miarą naszej ogólnoświatowej ekspansji jest również powołanie w 2012 roku nowej spółki zależnej LUG do Brazil Ltda., która otworzyła naszą firmę na rynek Ameryki Południowej."

Ryszard Wtorkowski,
Prezes Zarządu LUG S.A.

List Prezesa
[ 768 kb PDF ]

Specjalizacja i profesjonalizm w grupie

Firma LUG swoją działalność rozpoczęła w 1989 roku w formie spółki cywilnej. Obecnie LUG to silna grupa kapitałowa, która działa
w oparciu o wyspecjalizowane spółki realizujące szereg funkcji biznesowych w ramach branży profesjonalnej techniki świetlnej.

Spółką dominującą jest LUG S.A. realizująca funkcje zarządcze
i kontrolne wobec pozostałych podmiotów w grupie. Od listopada 2007 roku LUG S.A. jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto Grupę Kapitałową LUG S.A. tworzą następujące spółki zależne: LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brazil Ltda. oraz TOW LUG Ukraina.

Struktura
[ 689 kb PDF ]
 • Kim jesteśmy
 • Zarząd
 • List Prezesa
 • Grupa Kapitałowa
RAPORT ROCZNY 2012
[ 9 MB PDF ]

LUG W 2012

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
Poprzedni
Następujący

Zakup inwestycyjny pod budowę nowego zakładu

W styczniu 2012 roku LUG Light Factory zakupił nieruchomość o powierzchni 2,4 ha w Lubuskim Parku Przemysłowo - Technologicznym w Nowym Kisielinie, gdzie wybuduje fabrykę komponentów elektronicznych. Teren objęty jest Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przedstawicielstwo handlowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła procedurę rejestracji biura handlowego LUG Light Factory Sp. z o.o. na terenie Ajman Free Zone. Biuro zlokalizowane jest strefie ekonomicznej w Ajmanie, obok Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Finał konkursu Złota Strona Emitenta 2012

LUG S.A. zakwalifikował się do trzeciego i zarazem ostatniego etapu konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej - Złota Strona Emitenta 2012. Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Premiera marki Flash DQ

W kwietniu 2012 roku, podczas największych targów branży oświetleniowej LIGHT+BUILDING we Frankfurcie nad Menem, firma LUG zaprezentowała nową markę ekskluzywnych opraw oświetleniowych. Flash DQ to nowe rozwiązania oświetleniowe dedykowane architektom i projektantom poszukującym synergii najwyższej jakości i wysmakowanego wzornictwa. Debiut marki okazał się wielkim sukcesem.

Jaskółka Biznesu 2012

Spółka LUG Light Factory, została wyróżniona Gospodarczą Nagrodą Prezydenta Zielonej Góry, której wyrazem jest statuetka Jaskółka Biznesu 2012. Firma została nagrodzona w uznaniu za to, iż swoją działalnością podbija nie tylko szerokie rynki, ale również przyczynia się do rozwoju Zielonej Góry i społeczności lokalnych.

Ekspansja na rynek brazylijski

W czerwcu 2012 roku został sfinalizowany proces rejestracji nowej spółki zależnej w Grupie Kapitałowej LUG S.A. Spółka LUG do Brazil - Artigos de Iluminação Ltda. (LUG do Brazil Ltda.) rozpoczęła program ekspansji na rynku brazylijskim oraz rozwoju działalności na terenie całej Ameryki Południowej.

Dywidenda dla Akcjonariuszy LUG S.A.

Akcjonariusze LUG S.A. podczas Walnego Zgromadzenia podjęli uchwałę w sprawie wypłaty, pierwszej w giełdowej historii spółki, dywidendy. Zgodnie z uchwałą na jedną akcję przypadł 1 grosz dywidendy, który został wypłacony w dniu 11.10.2012r.

TOP PICK rynku NewConnect

Analitycy Infinity8, w drugim numerze autorskiego raportu „TOP PICK” wskazali LUG S.A. jako jedną z trzech najbardziej interesujących spółek w Alternatywnym Systemie Obrotu. W uzasadnieniu doceniono dużą dynamikę wyników, innowacyjność produktów oraz plany budowy nowego zakładu produkcyjnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A.

W dniu 28 września 2012 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie scalenia akcji Emitenta. Akcjonariusze jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Zarząd LUG S.A. program scalenia.

Przedstawicielstwo handlowe we Francji

LUG Light Factory zakończył procedurę rejestracji formalno-prawnej przedstawicielstwa handlowego w stolicy Francji – Paryżu. Tym samym nastąpiło prawne ukonstytuowanie działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. w ramach realizacji strategii i ekspansji na poszczególnych rynkach w Europie.

Scalenie akcji LUG S.A.

W listopadzie 2012 roku nastąpiło scalenie akcji LUG, w wyniku którego podwyższono wartość nominalną jednej akcji przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości. Dla akcjonariuszy i inwestorów uruchomiono Centrum wiedzy z pełną informacją o szczegółach przeprowadzanego procesu.

Produkcja komponentów LED

W grudniu 2012 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakupiła nową linię produkcyjną do montażu SMD, która pozwoli rozpocząć produkcję własnych komponentów LED już w 2013 roku. W tym celu wiosną 2013 roku rozpoczęto rozbudowę dotychczasowej fabryki LUG o 700m2.

PREZENTACJA

WYNIKI

 • PRZYCHODY
 • ZYSKI
 • PROGNOZY 2013
 • INNE
 • Grafika

  Przychody ze sprzedaży

   

   

  Grupa Kapitałowa LUG S.A. zamknęła 2012 rok przychodami na poziomie 101,96 mln zł - to rezultat o 8 proc. wyższy niż przed rokiem i o 31 proc. wyższy niż w 2010 roku.

 • Grafika

  Struktura przychodów wg. miejsca

   

  Grupy Kapitałowej LUG S.A. konsekwentnie zwiększa znaczenie eksportu w przychodach ze sprzedaży z poziomu 33% w 2009 roku do poziomu 50% w 2012 roku. Trend ten będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 • Grafika

  Struktura sprzedaży wg. segmentów opraw

   

   

  W 2012 roku struktura sprzedaży wg. segmentów opraw kształtowała się podobnie jak w latach poprzednich. Dominująca cześć przychodów pochodzi ze sprzedaży opraw do iluminacji wnętrz, a blisko ¼ pochodzi ze sprzedaży opraw do zastosowań zewnętrznych.

 • Grafika

  Geograficzna struktura przychodów

   

  W 2012 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. połowę swoich przychodów ze sprzedaży zrealizowała na rynkach zagranicznych. Główne rynki działania stanowią państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, gdzie generowanych jest 44% przychodów.

 • Grafika

  Zysk brutto na sprzedaży

   

  Zysk brutto na sprzedaży w 2012 roku wykazał tendencję dodatnią. Osiągnięty poziom 28,22 mln zł, był wyższy r/r o 0,5 mln zł.

 • Grafika

  Ebit

   

   

  Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2012 roku 2,89 mln zł. Decydujący wpływ na poziom EBIT miał lęk przed kryzysem, który negatywnie wpłynął na branże oświetleniową w Polsce.

 • Grafika

  Ebitda

   

   

  Zysk operacyjny po uwzględnieniu amortyzacji wyniósł w 2012 roku 6,17 mln zł i był niższy niż przed rokiem o 32,66 proc., natomiast wyższy niż w 2010 rok o 16,63 proc.

 • Grafika

  Zysk Netto

   

   

  Mimo trudnych warunków gospodarczych Grupa Kapitałowa LUG S.A. wypracowała w 2012 roku 3,05 mln zł zysku netto. Rentowność netto firmy w 2012 roku wyniosła 2,99 proc.

 • Grafika

  Przychody ze sprzedaży

   

  Prognoza skonstruowana na bazie portfolio projektów oraz kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. przewiduje 8 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2013 roku. Za wzrost odpowiadać będą przede wszystkim rynki eksportowe.

 • Grafika

  Ebit

   

   

  Prognoza na 2013 rok zakłada poprawę rentowności i wypracowanie 5,3 mln zł zysku operacyjnego. Osiągnięcie takiego poziomu oznaczać będzie wzrost o 69 proc. rok do roku.

 • Grafika

  Ebitda

   

   

  Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację powinien wykazać się dynamiką na poziomie 38% r/r i przekroczyć w 2013 roku wartość 8,8 mln zł.

 • Grafika

  Zysk Netto

   

   

  Grupa Kapitałowa LUG S.A. chce wypracować w 2013 roku o 19 proc. wyższy zysk netto niż w roku poprzednim i tym samym osiągnąć poziom 3,6 mln zł.

 • Grafika

  Liczba pracowników

   

  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LUG S.A. wzrosło w 2012 roku o 50 osób r/r. Tym samym firma tworzyła na koniec 31.12.2013 r. 429 miejsc pracy.

 • Grafika

  Zatrudnienie wg. płci

   

  Grupa Kapitałowa LUG S.A. kładzie duży nacisk na zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w strukturze zatrudnienia firmy. Postulat równowagi płci jest realizowany również w organach zarządzających i nadzorczych.

LUG CENTRUM
WYNIKÓW
Dane Excel
[ 39.5 kb XLS ]
Sprawozdanie
[ 2.5 mb PDF ]

OTOCZENIE BIZNESOWE

Udział oświetlenia w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na świecie

Grafika

Energia elektryczna zużyta na oświetlenie stanowi:

Grafika

Potencjał rozwojowy rynku oświetleniowego bazuje na trendzie zwiększania efektywności energetycznej. Obecnie 19 proc. całkowitego światowego zużycia energii elektrycznej stanowi oświetlenie, a poszczególne grupy obiektów przeznaczają od 15 do 50 proc. zużywanej energii elektrycznej na oświetlenie, kreując w ten sposób ogromny potencjał dla energooszczędnych systemów i technologii LED.

Segmenty rynkowe światowego przemysłu oświetleniowego: 2010 v. 2020

Grafika

Źródło: "Lightin the way: Perspectives on the global lighting market", McKinsey & Company, 2011r.

W 2010 roku wartość segmentu oświetlenia ogólnego oszacowano na 52 mln euro, co stanowiło blisko 75 proc. globalnego przemysłu oświetleniowego i wskazywało na dominującą pozycję na tle pozostałych segmentów. Szacuje się, że do 2020 roku wartość segmentu oświetlenia ogólnego wzrośnie do 88 mld euro - około 81 proc. globalnej wartości rynku.

Europejski sektor oświetlenia ogólnego w latach
2010 i 2020

Grafika

Źródło: "Lightin the way: Perspectives on the global lighting market", McKinsey & Company, 2011r.

Europejski sektor oświetleniowy cechuje:
- miedzynarodowa renoma
- wysoki poziom innowacyjności
- duże rozdrobnienie
- 150 000 zatrudnionych osób
- 16 mln euro przychodów w oświetleniu ogólnym (2010r.)

Harmonogram wycofywania tradycyjnych źródeł światła.

Grafika

Na całym świecie tradycyjne żarówki są stopniowo wycofywane na rzecz nowych, energooszczędnych
i ekologicznych technologii oświetleniowych. Ponadto Europie przyświecają cele strategi "Europa 2020" tj. zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r.

Udział oświetlenia LED w segmencie oświetlenia ogólnego [mld euro]

Grafika

Źródło: "Lightin the way: Perspectives on the global lighting market",
McKinsey & Company, 2011r.

Oświetlenie LED jest najbardziej energooszczędną, wszechstroną i najszybciej rozwijającą się technologią
w przemyśle oświetleniowym. Opiera się ona na emitujących światło materiałach półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło.

Potencjalne oszczędności energii przy zastosowaniu technologii LED

Grafika

Źródło: "Lighting the clean revolution. The rise of LEDs and what it means for cities",
The Climate Group, June 2012.

Dzięki swym właściwościom LEDy umożliwiają znaczne zmniejszenie zużycia energii o 50-70 proc., a w przypadku zastosowania systemów sterowania nawet o 80 proc.

LUG NA ŚWIECIE

 • Grupa Kapitałowa LUG S.A.
 • LUG
  fakty
 • LUG
  w Polsce
 • LUG na
  świecie
 • LUG
  struktura
  sprzedaży
Grupa Kapitałowa LUG S.A. działa
w oparciu o pięć wyspecjalizowanych spółek.
LUG S.A. LUG Light Factory Sp. z o.o. LUG GmbH LUG do Brazil Ltda. T.O.W. LUG Ukraina
Firma LUG należy do ścisłej czołówki producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych na świecie.
52
rynki odbiorców
9
biur regionalnych
w Polsce
6
zagranicznch przedstawicielstw handlowych
5
spółek w grupie kapitałowej
Siedziba Grupy Kapitałowej LUG S.A. mieści się w Zielonej Górze. Ponadto firma posiada sieć biur regionalnych
w największych polskich miastach.

Warszawa

Kraków

Wrocław

Poznań

Gdańsk

Lublin

Katowice

Łódź

LUG współpracuje z najlepszymi pracowniami
architektonicznymi i realizuje najbardziej prestiżowe
projekty oświetleniowe na całym świecie za
pośrednictwem swoich przedstawicielstw zagranicznych.

Berlin

Paryż

Londyn

Dubaj

Wilno

Sao Paulo

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. zakłada ekspansję na rynkach zagranicznych i zwiększanie udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży.
50 / 50
udział sprzedaży karowej i zagranicznej
w przychodach
+10%
dynamika eksportu 2012/2011
+6%
dynamika sprzedaży krajowej 2012/2011
Mapa świata
Polska

Zielona Góra

LUG Light Factory Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

Tel. +48 68 45 33 200 | Fax +48 68 45 33 201

export@lug.com.pl | www.lug.com.pl

 

Warszawa

Warszawa LUG Light Factory Office

al. Jana Pawła II 11 pok.605, 00-828 Warszawa

Tel. +48 68 45 33 208 | Fax +48 68 45 33 209

warszawa@lug.com.pl

Niemcy

Berlin

Germany LUG Gmbh

Westhafenstrasse 1

13353 Berlin, Niemcy

info@lug-light.de

Francja

Paryż

France LUG Light Factory Ltd. Office

66 ave. Champs-Elysées

75008 Paryż, Francja

Tel. +33 602 189 016 | Kom. +48 503 158 119

paris@lug.com.pl

Zjednoczone Królestwo

Londyn

England LUG Light Factory Ltd. Office

Building 3 Chiswick Park

566 Chiswick High Road

W4 5YA Londyn, Anglia

Tel. +44 208 899 6090 | DDI +44 208 899 6091 | Kom. +44 792 792 1618

london@lug.com.pl

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubaj

UAE LUG Light Factory Ltd. Office

Oddział w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

(BFC) Ajman Free Zone Authority

Building C1, Office # C1-1312E

PO Box # 21152 Ajman Free Zone, U.A.E.

Kom. +971 50 1157242

dubai@lug.com.pl

Brazylia

Sao Paulo

LUG do Brazil Artigos de iluminação Ltda

Rua Fidêncio Ramos, 223, 3

Andar – Vila Olimpia

São Paulo, 04551-010, Brazylia

Kom. +971 50 1157242

lug@lugbrazil.com.br

Działalność

 • portfolio
 • realizacje
 • wydarzenia
 • nagrody
Poprzedni
Następujący
   • Obraz

    LUG

    Marka LUG to podstawowa linia produktowa Grupy Kapitałowej LUG S.A.

    Oprawy marki LUG znajdują zastosowanie w segmencie profesjonalnym do wewnętrznej i zewnętrznej iluminacji budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, architektonicznych i wielu innych.

    www.lug.com.pl

   • Obraz

    Flash DQ

    Flash DQ to synonim wyrafinowanego oświetlenie dla ludzi o wyrafinowanym guście.

    Marka Flash DQ skierowana jest do Architektów, Projektantów wnętrz
    i oświetlenia poszukujących synergii pomiędzy wysokiej jakości wykonaniem, unikalnym designem oraz nowoczesną technologią.

    www.flashdq.com

   • Obraz

    LUG & LED

    Oprawy LED to zaawansowane technologicznie oświetlenie dostępne
    w ofercie LUG.

    Oprawy oświetleniowe oparte
    o technologię LED umożliwiają projektantom i architektom realizację najbardziej zaawansowanych iluminacji
    z uwzględnieniem efektywności energetycznej i minimalizacji kosztów eksploatacji.

    www.lug.com.pl

   • Obraz

    Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

    Nowoczesny, 4 kondygnacyjny gmach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego został kompleksowo oświetlony oprawami marki LUG.
    W ramach pozostałych etapów inwestycji oświetlono również m.in. Centrum Edukacji Artystycznej oraz budynek główny.

   • Obraz

    Arena Ostróda

    Centrum Targowo – Konferencyjne Warmii i Mazur „Arena Ostróda” to 3 kondygnacyjny kompleks wystawienniczy
    o wyjątkowych funkcjonalnościach.
    Ich osiągnięcie były możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, w tym energooszczędnym rozwiązaniom oświetleniowym marki LUG.

   • Obraz

    Park Naukowo-Technologiczny „Polska-Wschód”

    Park Naukowo-Technologiczny „Polska-Wschód” w Suwałkach to jedna
    z najważniejszych inwestycji Polski Północno-Wschodniej ostatnich lat.
    Obiekt został wykonany w zgodzie
    z technologiami spełniającymi wymagania budynku inteligentnego. Park w całości został oświetlony przez LUG.

   • Obraz

    Kładka dla pieszych w Rzeszowie

    Innowacyjna, koliście zaprojektowana kładka dla pieszych przy alei Cieplińskiego w Rzeszowie jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce.
    Kładka zawieszona jest prawie 6 m nad ziemią, a nowoczesne oprawy realizujące potrzeby tego wyjątkowego przedsięwzięcia dostarczyła firma LUG.

   • Obraz

    Marina Port

    Marina Port to wyjątkowe miejsce
    w centrum Wrocławia. Położone na wyspie, między dwoma historycznymi mostami, wpisuje się w klimat otaczających perełek architektury.
    Niepowtarzalność tego miejsca kreuje oświetlenie ledowe marki LUG.

   • Obraz

    Oczyszczalnia Ścieków Czajka

    Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie to jeden
    z największych tego tupu projektów infrastrukturalnych.
    Firma LUG przyczyniła się do powodzenia inwestycji, dostarczając około 3 000 przemysłowych opraw oświetleniowych.

   • Obraz

    Light + Building 2012

    Kwiecień 2012

    Najbardziej prestiżowe targi oświetlenia
    w Europie – Light + Building 2012 we Frakfurcie nad Menem, Niemcy

    Premiera marki Flash DQ I debiut nowych rozwiązań marki LED.

   • Obraz

    LUX LIVE 2012

    Listopad 2012

    Największe targi oświetlenia w Wielkiej Brytanii – LUX LIVE 2012 w Londynie

    Unikalny design i nowoczesne rozwiązania oświetleniowe LUG wzbudziły uznanie architektów i projektantów.

   • Obraz

    Łódź Design Festiwal 2012

    Październik 2012

    Najważniejsze w Polsce wydarzenie
    o randze międzynarodowej związane
    z projektowaniem i przeglądem osiągnięć polskiego wzornictwa

    Firma LUG prezentowała oprawy marki Flash DQ.

   • Obraz

    LUG do Brazil

    Kwiecień 2013

    Oficjalnie otwarcie siedziby głównej
    i showroomu nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych LUG w Sao Paulo, Brazylia.

    W wydarzeniu w siedzibie LUG do Brazil uczestniczyli wyśmienici goście ze świata architektury, przemysłu i dyplomacji.

   • Obraz

    DOBRY WZÓR 2012

    Konkurs Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

    Zwycięstwo o prawy HB 886 w kategorii „Strefa publiczna”.

   • Obraz

    Jaskółka Biznesu 2012

    Gospodarczą Nagrodą Prezydenta Zielonej Góry

    Wyraz uznania za zasługi Grupy Kapitałowej LUG S.A. dla rozwoju Zielonej Góry.

   • Obraz

    I nagroda Międzynarodowych Targów Sprzętu
    Oświetleniowego "Światło"

    Zwycięstwo oprawy HB 443 w kategorii „Najlepszy produkt”.

    I nagroda Międzynarodowych Targów Sprzętu
    Oświetleniowego "Światło"

    II miejsce w kategorii „Najlepsze stoisko targowe”.

Strona www

STRATEGIA

Cel strategiczny:
Rozwój w zgodzie z ideą efektywności energetycznej i ograniczania emisji CO2

 • R&D Kompetencje

 • Produkt

 • Technologia

 • Model handlowy

 • Rynki i segmenty

 • marka Flash DQ

R&D Kompetencje

Synergia wiedzy, badań i znajomości najnowszych trendów.

 • Nakłady finansowe 2013:
  ok. 2,4 mln zł

 

Zdolność kreacji innowacyjnych produktów.

 • Nowe projekty 2012: 16
 • Customizacja 2012: 593

 

Młodości i doświadczenie naszych pracowników.

 • Średnia wieku: 36 lat
 • Wykształcenie ponad zawodowe: 70%
 • Szkolenia wewnętrzne 2012:
  2000 godz.
 • Międzynarodowy zespół

Produkt

Fundament rozwoju asortymentu Grupy Kapitałowej LUG S.A. stanowią:

 • produkty LED
 • energooszczędne systemy oświetleniowe

 

Cel 2016:

 • 40% udziałów produktów LED
  w strukturze sprzedaży LUG.

Technologia

Rozwój technologiczny w latach 2013-2016:

 

 1. Rozbudowa obecnej fabryki
  i szybkie wdrożenie produkcji komponentów
  elektronicznych
  Termin realizacji: 2013 rok
  Wartość inwestycji: ok. 2,5 mln zł

   

 2. Budowa nowej fabryki dedykowanej w całości technologii LED
  Termin realizacji: 2015 rok
  Wartość inwestycji: ok. 5 mln zł
  (I etap)

Model handlowy

Trend rynkowy w latach 2013-2016:

 • odchodzenie od prostej sprzedaży opraw na rzecz świadczenia
 • kompleksowych usług konsultacyjno-sprzedażowych

 

Cele 2013-2016:

 • centra konsultacyjno – handlowe LUG na najbardziej
 • perspektywicznych rynkach: Niemcy, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Bliski, Wschód, Brazylia, Ukraina i Polska

Rynki i segmenty

Rynki strategiczne:

 • Europa, Rosja, Brazylia, Polska

 

Segmenty strategiczne:

 • LED, Street lighting, Retail, Office, Hospitality, Healthcare, Education

 

Cele 2013-2016:

 • Wzrost przychodów z eksportu: +100%
 • Wzrost przychodów z kraju: +30%

marka Flash DQ

Rozwój marki i nowych produktów Flash DQ:

 • nowe prototypy
 • technologia LED
 • wysoka skuteczność
 • najwyższa jakość
 • eleganckie wzornictwo

 

Cele 2016:

 • 30% udziałów marki w sprzedaży eksportowej
 • 10% udziałów marki w sprzedaży w kraju
Strategia
[ 317 kb PDF ]
Prezentacja
[ 2.8 mb PDF ]
Komunikat
[ 450 kb PDF ]